Ar įmonių renginiai yra vertinga motyvacinė priemonė?

įmonių renginiai

Atlyginimų tyrimo manoalga.lt duomenimis, įmonių renginiai yra viena populiariausių nefinansinių darbuotojų skatinimo priemonių, kurios populiarumas nemažėjo net ir karantino metu.

2021 metų populiariausių nefinansinių motyvacinių priemonių TOP 10 (manoalga.lt duomenys):

  1. Įmonės renginiai
  2. Darbas namuose
  3. Lanksčios darbo valandos
  4. Laisva diena ligos atveju
  5. Mobilus telefonas asmeniniam naudojimui
  6. Automobilio parkavimo vieta
  7. Įmonės įmokos papildomam sveikatos draudimui
  8. Priedai ypatingomis gyvenimo progomis
  9. Nuolaidų programa darbuotojams
  10. Transporto išlaidų kompensavimas

2021 metais, palyginus su 2020 m. duomenimis, sparčiausiai augo darbo namuose, papildomų atostogų dienų, aukštesnio lygio medicininių paslaugų ir papildomo sveikatos draudimo motyvacinių priedų taikymas.

Karjeros portalas – CV-Online rugpjūčio mėnesį apklausė 1000 dirbančiųjų, kurių teiravosi, kaip jie vertina įmonių organizuojamus renginius, ar dalyvavimas juose privalomas, kaip dažnai jie vyksta ir ar juose noriai dalyvaujama.

Tyrimo duomenimis, 65% respondentų nurodė, kad jų įmonėse organizuojami renginiai darbuotojams. Ne visos įmonės naudoja šią skatinimo priemonę: 59% – apgyvendinimo ir viešojo maitinimo paslaugomis užsiimančios, 41% – statybų, 38% – valstybės tarnybos/viešojo administravimo, 37% – gamybos, 35% – prekybos, 30% – medicinos, meninę, pramoginę veiklą vykdančios įmonės renginių savo darbuotojams neorganizuoja. Tačiau net 80% darbuotojų, kurių įmonėse nevyksta renginiai, jų norėtų.

Dažniausiai renginiai darbuotojams vyksta bent kartą per metus, taip nurodė 47% darbuotojų, 2-5 kartus per metus vykstantys renginiai prieinami 41% dirbančiųjų.

Populiariausias įmonės renginių laikas – darbo dienomis prieš arba po darbo valandų (52% respondentų), antras pagal populiarumą laikas – ne darbo dienos (44% respondentų).

Renginiai užsienyje dažniau organizuojami įmonėse, turinčiose iki 50 darbuotojų.

Didelėje dalyje įmonių (59%) darbuotojams dalyvavimas renginiuose nėra privalomas, 36% darbuotojų nurodė, kad dalyvavimas renginiuose yra privalomas, tačiau su galimybe rinktis, kuriuose iš jų dalyvauti ir vos 5% darbuotojų privalo dalyvauti visuose įmonės renginiuose.

93% darbuotojų, kuriems dalyvavimas renginiuose nėra privalomas, mielai juose dalyvauja. Dalyvavimas įmonės renginiuose jiems svarbus dėl formuojamo komandiškumo, gerai praleisto laiko, įmonės darbuotojams rodomo dėmesio ir rezultatų įvertinimo. Įmonės renginiai apklausoje dalyvavusius dirbančiuosius motyvuoja dirbti įmonėje, taip pat darbuotojai renginiuose gauna naudingos profesinės informacijos.

Nedidelė dalis dirbančiųjų įmonės renginiuose nemato jokios vertės arba mieliau laiką praleistų kitur ir kitaip.

50% respondentų patinka dalyvauti įmonės renginiuose, 39% – priklausomai nuo renginio, o 11% – nepatinka.

56% apklausos dalyvių mano, kad įmonės organizuojami renginiai yra vertinga nefinansinė skatinimo priemonė, 33% – iš dalies vertinga, o 11% nurodė, kad renginiai nėra vertinga motyvacinė priemonė.

Renginių vertinimas priklauso ir nuo įmonės veiklos srities

Tyrime dalyvavo įvairiomis veiklomis užsiimančių įmonių darbuotojai. Ryškiausi renginių vertinimo skirtumai išryškėjo tarp šiomis veiklomis: administracinė/aptarnavimo veikla, finansai, gamyba, IT, medicina, prekyba, transportas, valstybės tarnyba/viešasis administravimas užsiimančių įmonių darbuotojų.

Renginių darbuotojams kiekio lyderiai – IT įmonės. Jose, apklausos duomenimis, renginiai vyksta beveik kiekvieną mėnesį. Mažiausiai renginių sulaukia medicinos srities darbuotojai, gan panašiai, kartą ar kelis kartus per metus renginiai vyksta valstybės tarnybos/viešojo administravimo įmonėse.

Darbo dienomis, prieš arba po darbo valandų įmonės renginiai dažniausiai vyksta administravimo, IT ir medicinos įmonėse. Dėl darbo specifikos, gamybos ir medicinos darbuotojams renginiai darbo dienomis, darbo metu vyksta itin retai. Tuo tarpu valstybės tarnybos darbuotojams renginiai dažniausiai vyksta būtent darbo metu.

IT srities įmonės pirmauja ir pagal renginių užsienyje kiekį, gamybos ir valstybės tarnybos darbuotojams renginių užsienyje, apklausos duomenimis, nebūna.

Nors tik 9% IT įmonėse dirbančių respodentų nurodė, kad dalyvavimas renginiuose yra privalomas, tačiau palyginus su kitomis sritimis, tai yra didžiausia procentinė dalis, kitose veiklos srityse privalomo dalyvavimo renginiuose procentas itin mažas.

Įmonių renginiuose labiausiai linkę dalyvauti IT, finansų, gamybos, valstybės tarnybos įmonėse dirbantys apklausos dalyviai.

Įmonės renginių vertė darbuotojams

įmonių renginiai užsienyje

Respondentų manymu, didžiausia vertė iš įmonės renginių yra ta, kad jų metu formuojamas komandiškumas, skatinamas bendradarbiavimas. Taip pat renginių metu darbuotojai gerai praleidžia laiką.

Administravimo, gamybos ir IT darbuotojai renginiuose jaučia įmonės dėmesį darbuotojams, tačiau to visiškai nejaučia viešojo administravimo įmonių darbuotojai. Valstybės tarnybos darbuotojams po įmonės renginių neišauga ir motyvacija dirbti šioje įmonėje, tuo tarpu finansų, IT, prekybos ir transporto įmonių darbuotojai po renginių gerokai užsimotyvuoja. Apskritai, viešojo administravimo darbuotojai gan neigiamai įvertino įmonės renginius, 11% šios srities darbuotojų nurodė, kad įmonės renginiai nesuteikia jokios vertės ir net 2/3 jų nepatinka dalyvauti įmonės renginiuose.

Įmonės renginius, kaip vertingą nefinansinę skatinimo priemonę, pripažįsta administravimo, finansų ir gamybos įmonėse dirbantys respondentai.

Gan kategoriški (dėl skirtingų priežasčių) renginių atžvilgiu yra IT ir valstybės tarnybos/viešojo administravimo įmonių darbuotojai, net 17% IT srities ir 16% – valstybės tarnybos darbuotojų mano, kad renginiai nėra vertinga skatinimo priemonė. Gamybos ir transporto įmonių darbuotojai šią priemonę vertina kaip iš dalies vertingą.

Nors įmonių renginiai darbuotojams yra viena populiariausių nefinansinių skatinimo priemonių, tačiau ji nebūtinai skatina ir motyvuoja darbuotojus ar suteikia jiems papildomos vertės. Neretai darbuotojai renginius supranta kaip privalomą ir nereikalingą laiko gaišimą. Todėl organizuojant įmonės renginius reikėtų gerai apgalvoti net tik jų dažnį, vietą ar pobūdį, bet ir kuriamą darbuotojams naudą, o tai gali prasidėti nuo elementaraus dėmesio darbuotojui ir jo vertinimo.

Šioje apklausoje įmonės renginiai apima tokio tipo renginius: pramoginiai (vasaros žaidynės), šviečiamieji (kviestiniai lektoriai), komandos formavimo, šventiniai (Kalėdinis), proginiai (įmonės gimtadienis). 

Apklausa vykdyta internetu, joje dalyvavo 1000 skirtingomis veiklos sritimis užsiimančių įmonių darbuotojai iš visos Lietuvos. Apklausa vykdyta 2021 metų rugpjūčio mėnesį.

Kokios motyvacinės priemonės naudojamos jūsų darbe?

Motyvuojančio darbo pasiūlymai

Pasitenkinimo darbu rodikliai

Dalintis su kitais