Labiausiai augantys pasitenkinimo darbu rodikliai: atlyginimas, galimybė mokytis ir vadovai

pasitenkinimas darbu

Karjeros portalo CV-Online atlikto tyrimo duomenimis, nuo 2019 m. iki 2021 m. labiausiai kylantys pasitenkinimo darbu rodikliai: atlyginimas, galimybė mokytis ir vadovai.

Apklausoje „Darbuotojų pasitenkinimas darbu ir atlyginimu“ dalyvavo 1046 respondentai iš visos Lietuvos. Tyrime dalyvavę įvairių veiklos sričių darbuotojai dešimtbalėje sistemoje (kur 1 balas reiškia – visiškai nepatenkintas, netinkamas, blogas, 10 – visiškai patenkintas, teisingas, tinkamas) galėjo įvertinti 16 išorinių pasitenkinimo darbu veiksnių, pradedant nuo darbo įdomumo, galimybių užsidirbti iki mikroklimato įmonėje.

pasitenkinimas darbu

Apibendrinant apklausos rezultatus matomi gerėjantys darbuotojų pasitenkinimo darbu rodikliai. Lyginant 2019 m. ir 2021 m. duomenis, šiemet darbuotojai pozityviau įvertino visus pasitenkinimo darbo kriterijus. Darbą turintys šiuo metu labiau vertina turimą darbą.

Aukščiausių įvertinimų sulaukė šie pasitenkinimo darbu kriterijai:

  • Darbo vietovė – 8,04 balo (2019 metais – 7,55 balo). Tokiam vertinimui turėjo įtakos ir tai, kad pandemijos metu daugumai darbuotojų darbdaviai suteikia darbo iš namų galimybes.
  • Darbo sąlygos – 7,32 (2019 metais – 6,94 balo). Įmonės rūpinasi, kad darbuotojams būtų užtikrinamas saugumas, geros darbo sąlygos ir net tik fizinės, bet ir psichologinės. Darbdavių apklausos metu buvo nustatyta, kad 22% įmonių 2021 metais darbuotojų gerovės gerinimas bus vienas iš pagrindinių personalo valdymo klausimų.
  • Kolektyvas – 7,31 balo (2019 metais – 6,92 balo). Darbas nuotoliniu būdu daugumai darbuotojų leido ir pailsėti nuo kolegų, ir tuo pačiu jų pasiilgti. Neretai sudėtingi laikai gerokai sustiprina komandos tarpusavio ryšius. Norėdamos išlaikyti komandinę dvasią, pažangios įmonės pademonstravo nemažai išmonės, bendravimui ir bendradarbiavimui pasitelkė įvairias priemones, kanalus ir būdus.
  • Darbo priemonės ir įrankiai -7,27 balo (2019 m. – 7,08). Investavimas į kokybiškas darbo priemones ir įrankius nesustoja ir pandemijos metu, o neretai darbo įrankių ir priemonių modernumas yra vienas iš svarbesnių kriterijų darbuotojui renkantis įmonę.
  • Darbo pobūdis / darbo įdomumas – 7,26 balo (2019 m. – 7). Pandemijos laikotarpiu organizacijose įvyko nemažai struktūrinių, komunikacijos, darbo paskirstymo ar darbo pobūdžio pokyčių, todėl dažnam darbuotojui teko susidurti su įvairesnėmis, naujomis, kitokiomis užduotimis, teko prisitaikyti, prisiderinti, išmokti kažką naujo, darbo pobūdžio pokyčiai, kaip matome, buvo sutikti teigiamai.
  • Darbo krūvis  – 7,19 (2019m. – 6,93). Pandemijos ir karantino metu darbo krūvis neretai buvo gan svyruojantis ir, žinoma, priklausomas nuo veiklos srities, bei rinkos suvaržymų, tačiau galutiniame rezultate, darbuotojai darbo krūviu yra patenkinti.

Darbuotojai labiau nei 2019 metais yra patenkinti ir mikroklimatu įmonėje, darbų paskirstymu, pasidalijimu, vidine komunikacija, darbo – poilsio balansu.

Labiausiai nuo 2019 m. išaugo trijų kriterijų vertinimas: galimybės tobulėti ir mokytis– 0,77 balo, pasitenkinimas atlyginimu– 0,66 balo bei vadovais– 0,56.

Žemiausių įvertinimų šiemet kaip ir 2019 metais sulaukė: karjeros galimybės, galimybė užsidirbti ir motyvacinės priemonės.

Bendras pasitenkinimo darbu vidurkis 2019 m. siekė 6,05 balo. 2021 m. bendras vidurkis pakilo 0,4 balo ir šiuo metu siekia 6,45 balo.

Pasitenkinimas darbu pagal pareigų sritį

Pagal užimamų pareigų sritį labiausiai patenkinti bankų / draudimo, elektronikos / telekomunikacijų, finansų bei informacinių technologijų, žmogiškųjų išteklių darbuotojai.

Pasitenkinimas darbu pagal pareigų sritį nuo 2019 m. labiausiai pagerėjo elektronikos / telekomunikacijos– 1,95 balo ir energetikos srityse– 1,65 balo. Rodikliai nežymiai kilo žemės ūkio– 1,36 balo bei finansų– 1,28 srityse.

Pasitenkinimo darbu rodikliai labiausiai nukrito žiniasklaidos / ryšių su visuomene srityje– 1,83 balo, kiek mažiau balas krito apsaugos/gelbėjimo paslaugų srityje –0,74 ir teisėje– 0,29.

Mažiausiai darbu patenkinti žiniasklaidos, kultūros / meno, farmacijos, apsaugos, administravimo, sveikatos apsaugos, transporto / logistikos sričių darbuotojai.

Pasitenkinimas darbu pagal pareigų lygį

Vadovų bendras pasitenkinimo darbu vidurkis – 7,25 specialistų – 6,40, nekvalifikuotų darbininkų – 5,70, o kvalifikuotų darbuotojų – 6,29.

Nuo 2019 m. iki 2021 m. bendras nekvalifikuotų darbuotojų pasitenkinimo darbo vidurkis pakilo 1,26 balo.

Didžiausi balų skirtumai tarp vadovų ir nekvalifikuotų darbuotojų pastebimi tokiuose kriterijuose, kaip motyvacinės priemonės – 2,46 balo skirtumas, darbo pobūdis / darbo įdomumas – skirtumas 2,3 balo, karjeros galimybės – 3,09 balo ir galimybės tobulėti net 3,38 balo skirtumas.

Tarp vadovų ir specialistų (bent 1 balo skirtumas) labiausiai išryškėja vertinant šiuos kriterijus: galimybes užsidirbti, galimybes tobulėti, motyvacines priemones, karjeros galimybes.

Pasitenkinimas darbu pagal amžiaus grupes

Pagal amžiaus grupes labiausiai patenkinti 60 ir vyresni, jų bendras pasitenkinimo darbu rodiklis 6,97 balo, o mažiausiai 48-59 metų, jų balas – 6,13. Labiausiai šių grupių nuomonės išsiskyrė vertinant darbo ir poilsio balansą, pagarbą ir mikroklimatą, motyvacines priemones, galimybes tobulėti ir mokytis, darbo krūvį.

18- 25 metų jaunausieji respondentai labiausiai patenkinti skiriamomis darbo priemonėmis ir kolektyvu, jų pasitenkinimo darbu vidurkis 6,86 balo.

26-35 metų  amžiaus darbuotojų pasitenkinimo darbu vidurkis 6,50. Šie darbuotojai labiausiai patenkinti darbo vietove, darbo priemonėmis, kolektyvu.

36-47 metų darbuotojų bendras pasitenkinimo darbu rodiklis- 6,58. 36-47 metų respondentai iš visų amžiaus grupių geriausiai įvertino darbo pobūdį ir įdomumą –7,45 balo, taip pat darbovietės lokaciją – 8,18 balo.

Pasitenkinimas karjeros galimybėmis, motyvacinėmis priemonėmis, galimybėmis užsidirbti ir tobulėti kiekvienoje amžiaus grupėje išlieka tarp žemiausių rodiklių.

Pasitenkinimas darbu pagal lytį

2021 m. tyrimo duomenimis, vyrų bendras pasitenkinimo darbo vidurkis siekia 6,45 balo, moterų– 6,44 balo. Nuo 2019 m. vyrų bendras pasitenkinimo vidurkis paaugo 0,85 balo, moterų–  0,67 balo. Žymesnių skirtumų vertinant atskirus kriterijus nepastebėta.

Apklausoje darbuotojai turėjo įsivertinti gaunamą atlyginimą. Išanalizavus tyrimo duomenis paaiškėjo, jog net 69% respondentų mano, kad jie gauna per mažą atlyginimą. 31% apklaustųjų savo darbą įvertino kaip tinkamai apmokamą. Respondentai, kurie mano, kad gauna per mažą atlyginimą, nurodė, kad teisingas atlyginimas už jų darbą turėtų būti vidutiniškai 40% didesnis.

Palyginti savo pareigų atlyginimą su darbo rinka.

Priežastys, kodėl neieško darbo?

Lietuvoje nedarbo lygis šiuo metu viršija 16%, darbdaviai 2021 metų sausio – vasario mėnesiais www.cvonline.lt paskelbė virš 10 000 darbo pasiūlymų, tačiau ieškančiųjų darbo aktyvumas gan žemas. Apklausos metu respondentų pasiteiravome, kodėl jie šiuo metu nelinkę ieškoti naujo/geresnio darbo.

82% darbą turinčių respondentų šiuo metu aktyviai naujo darbo neieško ir dažniausiai nurodė šias priežastis, kodėl to nedaro: Dabar netinkamas laikas ieškoti darbo; Nemanau, kad rasiu geresnį; Bijau, kad ieškant naujo darbo, galiu prarasti esamą; Neturiu darbo rinkoje paklausių įgūdžių, darbo patirties; Mano amžius trukdo susirasti darbą.

Tuo tarpu apklausoje dalyvavę šiuo metu darbo neturintys respondentai taip pat nelabai skuba ieškoti naujo darbo, net 40% darbo neturinčių šiuo metu aktyviai darbo neieško dėl šių priežasčių: Dabar netinkamas laikas ieškoti darbo; Neturiu darbo rinkoje paklausių įgūdžių, darbo patirties; Mano amžius trukdo susirasti darbą; Turiu santaupų/investicijų/finansinių galimybių nedirbti ir neieškoti darbo; Kol gaunu pašalpą/turiu kas mane išlaiko – nematau reikalo ieškoti darbo.

Naujausi darbo pasiūlymai

Dalintis su kitais