Jei galėtų rinktis – studentai norėtų dirbti mažiau

studentai

Karjeros portalas www.cvonline.lt 2021 lapkričio – 2022 sausio periodu vykdė studentų apklausą apie studijų ir darbo derinimo aspektus. Iš 1007 apklausoje dalyvavusių respondentų – 73% studentų šiais mokslo metais dirbo/dirba. Pusė tų, kurie studijų metu nedirba nurodė, kad pirmenybę teikia studijoms, o trečdalis jų neranda tokios darbovietės, kuri suteiktų galimybę studijas derinti su darbu.

Kokius darbus renkasi studentai?

Studentai pradeda dirbti jau nuo pirmo kurso. 64% apklausoje dalyvavusių pirmakursių nurodė, kad jie dirba, o nedirbantys dažniausiai minėjo, kad pirmenybę teikia studijoms. Kuo aukštesnis kursas, tuo daugiau dirbančių studentų ir mažiau teikiančių pirmenybę studijoms, pvz. trečiame kurse dirba 82% studentų.

Studentai dažniausiai renkasi darbą: klientų aptarnavimo, prekybos, administravimo, medicinos/socialinės rūpybos, paslaugų sektoriaus, rinkodaros/reklamos, švietimo/mokslo/tyrimų, finansų/apskaitos, gamybos, meno/kultūros ir IT srityse taip pat dirba nekvalifikuotus darbus. Pirmuosiuose kursuose didžioji dauguma dirba klientų aptarnavimo ir prekybos srityse. Kuo aukštesnis kursas, tuo platesnis darbo sričių, kuriose dirba studentai spektras ir dažniau dirbama pilnai arba iš dalies su specialybe susijusius darbus.

Bendrai paėmus, 47% studentų dirba su studijomis nesusijusį darbą, iš dalies susijusį – 31%, o visiškai studijų kryptį atitinkantį darbą dirba 22% respondentų.

Daugiausiai dirbančių studentų yra tarp studijuojančių socialinius (80%) ir technologijų mokslus (inžinerija, technologijos) (72%), mažiausiai – pasirinkusių menų (dailė, dizainas, muzika, teatras) studijas (46%).

Su studijomis nesusijusius darbus dažniausiai dirba studijuojantys humanitarinius (istorija, kalbos, literatūra, filosofija, kultūra) 56%, menų -50%, bei fizinius (gamtos mokslai, matematika ir kompiuterių mokslas) 50% mokslus.

Bene tikslingiausiai darbus renkasi biomedicinos (medicina ir sveikata, gyvybės mokslai, veterinarija) mokslus pasirinkę studentai, 29% jų dirba visiškai su specialybe susijusius darbus.

Pagrindinės priežastys, kodėl studentai dirba su studijomis nesusijusį darbą: darbo patirties / reikalingų kompetencijų stoka bei suteikiama studijų/darbo derinimo galimybė.

34% dirbančių studentų dirba pilnu etatu, 32% – puse etato,  14% – 0.75 etato, o 11% apklaustųjų renkasi valandinius, trumpalaikius darbus, likusieji dirba tik savaitgaliais arba 0,25 etato.

Studijų ir darbo derinimo aspektų įvertinimas

Apklausos dalyvių paprašėme įvertinti įvairius studijų ir darbo derinimo aspektus. Studentai pripažįsta, kad stengiantis suderinti studijas su darbu labiau nukenčia studijų nei darbo rezultatai, t.y. studentai daugiau dėmesio ir laiko skiria darbui, nei studijoms, o nuo to kenčia mokslai.

Darbdaviai lanksčiai žiūri į dirbančių studentų darbo ir studijų derinimą, didžioji dauguma apklausos dalyvių nurodė, kad darbdaviai jiems suteikia galimybę darbines užduotis atlikti studentui tinkamu metu, esant reikalui išleidžia į atsiskaitymus, paskaitas. Respondentai sulaukia ir kolegų palaikymo, bei teigiamo požiūrio į juos, kaip dirbančius studentus, esant reikalui pavaduoja, susikeičia pamainomis.

Nenuostabu, bet gerokai reiklesnės yra mokymo įstaigos, jos ne taip lanksčiai žiūri į studijas ir darbą derinančius studentus. Didelių nuolaidų dėl lankomumo ar atsiskaitymo terminų jiems nedaro.

Nors dirbantys studentai sulaukiama darbdavių bei kolegų palaikymo, tačiau derinti studijas su darbu nėra taip lengva ir nuo to kenčia tiek socialinis gyvenimas, tiek fizinė sveikata bei emocinė studentų būklė.

Studentai patiria nemažai streso, jaučia nuovargį ir neretai neturi laiko laisvalaikio veikloms bei susitikimams su draugais.

Apskritai, apklausos dalyviai mano, kad jiems gan gerai sekasi suderinti studijas su darbu. Studijų ir darbo derinimas sulaukė 3,8 balo įvertinimo.

Ar studentai dirbtų, jei galėtų rinktis?

Studentų manymu, didžiausia nauda, kurią suteikia darbas studijų metu yra finansinė. Taip pat respondentai vertina įgytą darbo patirtį, patobulėjusias asmenines savybes ir profesinius įgūdžius. Tačiau, jei galėtų rinktis dirbti studijų metu ar ne, 50% dirbančių respondentų atsakė, kad vis tiek dirbtų, bet mažiau ir tik tai, kas jiems iš tikro patinka. 29% respondentų nurodė, kad dirbtų ten pat ir tą patį, o likusieji – nedirbtų.

Apklausa vykdyta internetu 2021 lapkričio -2022 sausio mėn. periodu. Apklausoje dalyvavo 1007 studentai.

Darbas studentams: kur ieškoti?

Dalintis su kitais