Lygiavertis/lygiateisis profesinis tobulėjimas

profesinis tobulėjimas

Profesinis tobulėjimas įmonėje turi būti prieinamas visiems darbuotojams.

Darbdavys privalo darbuotojams sudaryti vienodas galimybes siekti profesinio tobulėjimo, kelti kvalifikaciją, persikvalifikuoti ir įgyti darbinės patirties. Draudžiama tokių galimybių nesudaryti remiantis diskriminaciniais motyvais.

Pavyzdžiui, darbdavys įsteigia naują skyrių, orientuotą į naują įmonės veiklos rūšį, ir suteikia galimybę kitų skyrių darbuotojams persikvalifikuoti bei pretenduoti į pozicijas naujame skyriuje. Tačiau administracinį darbą dirbantiems darbuotojams ši galimybė nesuteikiama.

Jeigu daugumą administracinį darbą dirbančių darbuotojų šioje įmonėje sudaro moterys, toks sprendimas galėtų prilygti netiesioginei diskriminacijai lyties pagrindu.

Profesinis tobulėjimas. Kaip sumažinti diskriminacijos tikimybę sudarant darbuotojams vienodas tobulėjimo galimybes?

  • Sudarykite galimybes visiems darbuotojams dalyvauti kvalifikacijos kėlimo mokymuose arba persikvalifikuoti.
  • Jeigu organizuojate darbuotojams kvalifikacijos kėlimo mokymus, užtikrinkite, kad informacija apie mokymus darbovietėje būtų kuo plačiau paskleista. Kvietime aiškiai nurodykite, kokioms darbo funkcijoms ir pareigybėms šie mokymai skirti.
  • Niekada nedarykite prielaidos, kad daliai darbuotojų mokymai gali būti neaktualūs dėl su tiesioginėmis darbo funkcijomis nesusijusių priežasčių. Pavyzdžiui, kvalifikacijos kėlimo mokymai nesiūlomi vyresniems darbuotojams, kadangi, darbdavio nuomone, jiems sunkiau formuoti naujus įgūdžius. Tai yra tiesioginė diskriminacija dėl amžiaus.[1]
  • Jeigu turite mentorystės programas, užtikrinkite, kad visi tam tinkami darbuotojai turėtų vienodas galimybes jose dalyvauti.

[1] Equality and Human Rights Commission, Equality Act Guidance, „What equality means for you as an employer: training, development, promotion and transfer“, 2016

Tekstas parengtas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, DAUGIAU SKAITYKITE – http://www.lygybesplanai.lt/.

Dalintis su kitais