Pasitenkinimas darbu nuo 2016 metų paaugo vos 0,6 balo

patenkinti darbu

Kasmetinės “Pasitenkinimo darbu ir atlyginimu” apklausos, kurią vykdo karjeros portalas CV-Online, rezultatai parodė, kad šiemet šiek tiek sumažėjo pasitenkinimas darbu, tačiau jis vis dar aukštesnis nei 2019 metais. Bendras pasitenkinimas darbu 2019 metais buvo įvertintas 6,05 balo, 2021 metais – 6,45, o 2022 metais – 6,33 balo.

Mažiausiai darbuotojai patenkinti galimybėmis papildomai užsidirbti (4,07 balo), karjeros galimybėmis (4,48 balo) ir motyvacinėmis priemonėmis (4,67 balo). Nors darbuotojai mažiausiai patenkinti galimybėmis papildomai užsidirbti, tačiau bendrai pasitenkinimą gaunamu atlyginimu įvertino 5,94 balo.

Pasiteiravome dirbančiųjų, ar jų manymu, jie gauna teisingą atlyginimą, 71% respondentų mano, kad jų gaunamas atlygis yra per mažas ir jų darbas yra nuvertinamas. Apklausos dalyvių nuomone, teisingas atlyginimas turėtų būti vidutiniškai 38% didesnis už dabartinį jų gaunamą atlygį.

Labiausiai sumažėjo pasitenkinimas galimybėmis papildomai užsidirbti (-0,79 balo), bei motyvacinėmis priemonėmis (-0,26 balo).

Aukščiausių įvertinimų sulaukė darbo vietovė (7,84 balo), darbo pobūdis – įdomumas (7,4), kolektyvas (7,29%), darbo priemonės ir įrankiai (7,22), bei darbo sąlygos (7,21).

2022 metais geriau nei pernai vertinami tik du veiksniai: darbo pobūdis ir darbų pasiskirstymas / pasidalinimas.

Naujo darbo paieška

Tačiau, nors pasitenkinimas darbu sumažėjo, aktyviai ieškančių naujo / geresnio darbo nėra tiek daug. Tik 18% dirbančių respondentų aktyviai ieško darbo, 54% peržiūri darbo skelbimus, bet aktyviai darbo neieško, o 28% darbo neieško.

Kai darbdaviai ieško patirties turinčių darbuotojų, reikia turėti omenyje, kad didžioji dauguma potencialių kandidatų (82%) yra pasyvūs, neieškantys darbo. Tačiau tyrimai taip pat rodo, kad 92% žmonių svarstytų galimybę keisti darbą, jei jiems būtų pasiūlytas darbas įmonėje, turinčioje puikią reputaciją.

Naujo darbo neieško dėl įvairių priežasčių, bet dažniausiai apklausos dalyviai minėjo šias:

 • Man patinka mano darbas,
 • Bijau, kad ieškant naujo darbo, galiu prarasti esamą,
 • Nemanau, kad rasiu geresnį,
 • Neturiu darbo rinkoje paklausių įgūdžių, darbo patirties,
 • Dabar netinkamas laikas ieškoti darbo.

2021 metais pagrindinė priežastis, kodėl neieškojo naujo darbo buvo – dabar netinkamas laikas ieškoti darbo. Šiemet dirbantieji atsargiau vertina naujo darbo paiešką, bet pačio laikotarpio, kaip netinkamo darbo paieškai per daug nesureikšmina.

Apklausoje dalyvavo ir darbo neturintys respondentai. 51% jų aktyviai ieško darbo, 32% – tik peržiūri darbo skelbimus, o 17% – neieško darbo.

Pasitenkinimas darbu

Darbo neturintys respondentai įvardino pagrindines priežastis, kodėl neieško darbo:

 • Dabar netinkamas laikas ieškoti darbo
 • Mano amžius trukdo susirasti darbą
 • Neturiu darbo rinkoje paklausių įgūdžių, darbo patirties
 • Kol gaunu pašalpą/turiu kas mane išlaiko – nematau reikalo ieškoti darbo
 • Turiu santaupų/investicijų/finansinių galimybių neieškoti naujo darbo

Darbo neturinčius labiausiai nuo naujo darbo paieškos stabdo jų amžius, įgūdžių trūkumas bei jų manymu, netinkamas darbo paieškai metas.

Pasitenkinimas darbu pagal lytį

Per metus gerokai išsiskyrė, kaip pasitenkinimą darbu vertina vyrai ir moterys. Vyrai, nors ir neženkliai,  šiemet labiau patenkinti darbu (6,47 balo), tuo tarpu moterų pasitenkinimas darbu sumažėjo nuo 6,47  iki 6,26 balo.

Pasitenkinimas darbu pagal lytį

Iš 16 pasitenkinimo darbu veiksnių, kuriuos turėjo įvertinti respondentai, moterys geriau nei vyrai vertina tik 5 veiksnius: darbo pobūdį, darbo vietovę, darbo sąlygas, darbo krūvį, darbo priemones ir įrankius.

Didžiausi skirtumai tarp vyrų ir moterų vertinimų nustatyti šiems veiksniams: galimybė užsidirbti papildomai, motyvacinės priemonės, pagarba ir mikroklimatas, karjeros galimybės, vadovas (ai), kolektyvas.

Moterys pozityviau nei vyrai vertina iš esmės techninius darbo elementus, tačiau mažiau patenkintos yra atlygio, karjeros ir įmonės kultūros veiksniais.

20 proc. dirbančių vyrų ieško naujo darbo. O darbo neieškantys bijo, kad ieškant naujo darbo, gali prarasti esamą, nemano, kad ras geresnį, neturi laiko ieškoti darbo, dabar netinkamas laikas ir taip pat dėl trūkstamų įgūdžių ar amžiaus nesiryžta pokyčiams.

Tuo tarpu moterys dar atsargesnės ir tik 16% jų ieško naujo darbo. Naujo darbo neieško dėl šių priežasčių: bijo ieškant naujo, prarasti esamą darbą, neturi darbo rinkoje paklausių įgūdžių, amžius trukdo susirasti darbą bei neturi laiko ieškoti darbo.

Pasitenkinimas darbu pagal amžių

Labiausiai darbu patenkinti 18-25 metų amžiaus darbuotojai (6,82 balo), mažiausiai – 46-55 amžiaus darbuotojai (6,14 balo).

18-25 metų amžiaus respondentai labiausiai patenkinti: kolektyvu, darbo sąlygomis, darbo priemonėmis, vadovu ir darbo bei poilsio balansu. Mažiausiai patenkinti: galimybėmis papildomai užsidirbti ir motyvacinėmis priemonėmis. Aktyviai naujo darbo ieško 17 proc. šios amžiaus grupės dirbančių respondentų. Kaip pagrindines priežastis, kodėl neieško naujo darbo nurodė: neturi darbo rinkoje paklausių įgūdžių ir darbo patirties bei, jų manymu, dabar netinkamas metas ieškoti darbo.

Pasitenkinimas darbu pagal amžiaus grupes

26-35 metų respondentai labiausiai patenkinti kolektyvu, darbo pobūdžiu, darbo priemonėmis, darbo sąlygomis. Mažiausiai patenkinti – galimybėmis papildomai užsidirbti, karjeros galimybėmis bei motyvacinėmis priemonėmis. Aktyviai darbo ieško 21% dirbančių 26-35 amžiaus respondentų. Dažniausiai naujo darbo neieško dėl to, kad neturi darbo rinkoje paklausių įgūdžių, ieškant naujo darbo, bijo prarasti esamą, dabar netinkamas laikas ieškoti darbo ir apskritai, jie neturi laiko ieškoti darbo.

36-45 metų amžiaus grupė labiausiai patenkinta: darbo pobūdžiu, kolektyvu, darbo sąlygomis ir darbo priemonėmis. Mažiausiai patenkinti: galimybėmis papildomai užsidirbti, karjeros galimybėmis ir motyvacinėmis priemonėmis. Šioje amžiaus grupėje darbo ieško 20% dirbančiųjų. O tie, kurie neieško naujo darbo minėjo, kad ieškant naujo darbo, bijo prarasti esamą, abejoja, kad ras geresnį darbą, neturi laiko ieškoti darbo, dabar netinkamas metas, neturi darbo rinkai reikalingų įgūdžių ir amžius trukdo susirasti darbą.

46-55 metų respondentai labiausiai patenkinti: darbo pobūdžiu, darbo krūviu, darbo sąlygomis ir darbo priemonėmis. Mažiausiai patenkinti: galimybėmis papildomai užsidirbti, karjeros galimybėmis, motyvacinėmis priemonėmis, bei galimybėmis tobulėti ir mokytis. 15proc. šios amžiaus grupės respondentų ieško darbo. O neieškantys naujo darbo nurodė, kad jų amžius trukdo susirasti darbą, beieškant naujo, bijo prarasti esamą darbą ir nemano, kad ras geresnį.

Vyresni nei 55 metų amžiaus darbuotojai labiausiai patenkinti: darbo pobūdžiu, darbo krūviu, kolektyvu, darbo sąlygomis ir darbo priemonėmis. Mažiausiai patenkinti: galimybėmis papildomai užsidirbti ir karjeros galimybėmis. Vos 11% šios amžiaus grupės dirbančiųjų aktyviai ieško darbo, likusieji sako, kad naujo darbo paieškai trukdo jų amžius.

Pasitenkinimas darbu pagal darbo sritį

Pasitenkinimas darbu pagal pareigų sritį

Palyginus su pernai, pasitenkinimas darbu daugiausiai ūgtelėjo: sveikatos apsaugos/socialinės rūpybos, kultūros, farmacijos, transporto, rinkodaros ir IT srityse.

Labiausiai darbu patenkinti:

 1. IT (labiausiai dėl: vadovų, kolektyvo, darbo krūvio, darbo sąlygų, priemonių, mikroklimato, darbo ir poilsio balanso, darbo pobūdžio)
 2. Statybų/Nekilnojamo turto (labiausiai dėl: darbo pobūdžio, krūvio, kolektyvo, darbo sąlygų, mikroklimato)
 3. Sveikatos apsaugos/soc. rūpybos (labiausiai dėl: darbo pobūdžio, krūvio, galimybės mokytis ir tobulėti, kolektyvo, darbo sąlygų bei priemonių)
 4. Farmacijos (labiausiai dėl: kolektyvo, vidinės komunikacijos, darbo sąlygų, darbų pasiskirstymo, vadovo)
 5. Rinkodaros/reklamos (labiausiai dėl: darbo sąlygų, priemonių, darbo pobūdžio, darbo ir poilsio balanso)
 6. Paslaugų (labiausiai dėl: kolektyvo, darbo krūvio, pobūdžio, darbo sąlygų ir priemonių, mikroklimato)
 7. Švietimo/mokslo (labiausiai dėl: darbo pobūdžio, krūvio, kolektyvo, darbo sąlygų)
 8. Energetikos (labiausiai dėl: darbo pobūdžio, krūvio, kolektyvo, darbo ir poilsio balanso, vadovo, darbo priemonių)
 9. Organizavimo/valdymo (labiausiai dėl: darbo pobūdžio, krūvio, darbo priemonių, kolektyvo)
 10. Teisės (labiausiai dėl: darbo pobūdžio, darbo sąlygų, priemonių, vadovo)

sričių darbuotojai.

Mažiausiai patenkinti savo darbu: žiniasklaidos, žemės ūkio, bankų/draudimo, turizmo/viešbučių/maitinimo ir elektronikos/telekomunikacijų sričių darbuotojai.

Pasitenkinimas darbu pagal pareigų lygį

Vieni ryškiausių pasitenkinimo darbu skirtumų išryškėja pagal užimamų pareigų lygį. Labiausiai patenkinti darbu yra aukščiausio lygio vadovai – 7,38 balo, kvalifikuoti darbininkai – 6,46 balo ir vidurinės bei žemesnės grandies vadovai – 6,4 balo, toliau – specialistai, vyr. specialistai – 6,34, asistentai, klientų aptarnavimo specialistai – 6,21 ir mažiausiai patenkinti – nekvalifikuoti darbininkai – 5,75 balo.

Didesnis nei 2 balų skirtumas tarp aukščiausio ir žemiausio įvertinimo, užfiksuoti tarp aukščiausio lygio vadovų ir nekvalifikuotų darbininkų, šiems veiksniams: motyvacinės priemonės, galimybės mokytis ir tobulėti bei karjeros galimybės.

Asistentai, administracijos darbuotojai, klientų aptarnavimo specialistai gerokai prasčiau nei vadovai ar kvalifikuoti darbininkai įvertino beveik visus veiksnius, tačiau du iš jų (galimybę užsidirbti papildomai ir vidinę komunikaciją) įvertino žemiausiais balais, lyginant su kitais darbuotojais.

Vidurinės ir žemesnės grandies vadovai prasčiausiai, lyginant su kitais, įvertino darbo krūvį, taigi, jiems, jų manymu, itin didelis darbo krūvis. Tačiau, palyginus su kitais, vadovai gan aukštai įvertino: darbo pobūdį, atlyginimą, galimybes tobulėti, kolektyvą, darbo sąlygas ir priemones.

Pasitenkinimas darbu pagal pareigų lygį

Tuo tarpu kvalifikuoti darbininkai geriau nei kiti (išskyrus aukščiausio lygio vadovus) įvertino: darbo krūvį, galimybę papildomai užsidirbti, motyvacines priemones, karjeros galimybes, darbų pasiskirstymą, vidinę komunikaciją, mikroklimatą bei darbo ir poilsio balansą.

Beje, nekvalifikuoti darbininkai taip pat gan aukštai įvertino galimybes papildomai užsidirbti ir vidinę komunikaciją.

Aukščiausio lygio vadovai aukščiausiais balais įvertino: darbo įdomumą, mikroklimatą, kolektyvą ir darbų pasidalinimą. Vidurinės ir žemesnės grandies vadovai aukščiausius įvertinimus skyrė: darbo pobūdžiui, priemonėms ir kolektyvui. Specialistai geriausiai įvertino darbo pobūdį, priemones ir sąlygas. Asistentų aukščiausių įvertinimų sulaukė: darbo pobūdis, kolektyvas ir darbo sąlygos. Kvalifikuotiems darbininkams labiausiai patinka darbo pobūdis, darbo krūvis ir kolektyvas, o nekvalifikuotiems darbininkams – darbo krūvis, kolektyvas, darbo pobūdis ir mikroklimatas.

Ankstesnių metų pasitenkinimo darbu tyrimų rezultatai.

Dalintis su kitais