Pasitenkinimas darbu krinta ir siekia patenkinamą lygį

pasitenkinimo darbu

Kasmetinės CV-Online vykdomos „Pasitenkinimo darbu ir atlyginimu“ apklausos rezultatai rodo prastėjančias darbuotojų nuotaikas, jų pasitenkinimas darbu mažėja jau trečius metus iš eilės.

2024 metais apklausos dalyviai pasitenkinimą darbu dešimtbalėje sistemoje įvertino 5,89 balo, pernai – 6,19 balo. Aukščiausias pasitenkinimo darbu įvertinimas buvo pasiektas 2021 metais, tuomet darbuotojų skirtas balas buvo 6,45.

Dalyvaujantys apklausoje respondentai, kaip ir kasmet, vertino 16 pasitenkinimo darbu veiksnius. Iš jų vos vieną veiksnį – galimybę papildomai užsidirbti darbuotojai įvertino šiek tiek geriau nei pernai, kiti 15 veiksnių šiemet sulaukė prastesnių įvertinimų.

Net du veiksniai atsidūrė „neigiamoje“ zonoje, t.y. jų vertinimas nesiekia 4 balų, tai: galimybė papildomai užsidirbti ir karjeros galimybės.

Aukščiausiai įvertinti darbo vietovė, darbo priemonės ir įrankiai, bei kolektyvas veiksniai. Labiausiai sumenko šių veiksnių įvertinimas: darbo pobūdis ir įdomumas, darbo ir poilsio balansas, pagarba ir mikroklimatas, vadovai, darbų paskirstymas – pasidalinimas.

Pasitenkinimas darbu pagal demografinius kriterijus

Darbu labiausiai patenkinti 18-25 metų amžiaus darbuotojai. Tik šios amžiaus grupės, palyginus su kitomis, pasitenkinimas darbu per metus paaugo. Mažiausiai pasitenkinimą darbu jaučia 55+ amžiaus grupės darbuotojai.

Nuo 2022 metų pasitenkinimas darbu labiausiai (-0,74 balo) krito 26-35 metų amžiaus grupėje.

Visose amžiaus grupėse aukščiausių įvertinimų sulaukė šie veiksniai:

  1. Kolektyvas
  2. Darbo priemonės ir įrankiai
  3. Darbo vietovė
  4. Darbo krūvis
  5. Darbo sąlygos

Per metus tiek vyrų, tiek moterų pasitenkinimas darbu sumažėjo labai panašia dalimi, tačiau apskritai, moterys yra mažiau patenkintos darbu nei vyrai. 2024 metais moterų pasitenkinimas darbu siekė 5,86, vyrų – 5,96 balo, pernai: moterų – 6,16, vyrų 6,25 balo.

Moterys, geriau nei vyrai įvertino darbo vietovę ir darbo pobūdį – įdomumą. Bene labiausiai išsiskyrė šių veiksnių vertinimas: pagarba ir mikroklimatas, galimybė papildomai užsidirbti, motyvacinės priemonės, darbo ir poilsio balansas, kolektyvas ir vidinė komunikacija. Vyrai šiems veiksniams skyrė daugiau balų nei moterys.

Pasitenkinimo darbu vertinimas pagal darbo sritį ir pareigų lygį

Pernai pirmoje vietoje pagal pasitenkinimą darbu buvo IT srities darbuotojai.

Šiemet labiausiai savo darbu patenkinti darbuotojai dirbantys elektronikos/ telekomunikacijų – 8,55 balo, žiniasklaidos/viešųjų ryšių – 6,86 balo, rinkodaros – 6,43 balo, organizavimo/valdymo – 6,33 balo, švietimo – 6,28, žmogiškųjų išteklių – 6,26 balo ir IT  – 6,26 balo srityse.

Mažiausiai patenkinti šių sričių: pramonės/gamybos – 5,28 balo, transporto/logistikos -5,44 balo, viešojo administravimo – 5,5 balo, finansų – 5,52 balo, statybos – 5,71 balo, apsaugos – 5,71 balo darbuotojai. 2023 metais mažiausiai patenkinti darbu buvo farmacijos srities darbuotojai.

Per metus pasitenkinimas darbu stipriausiai sumenko viešojo administravimo, finansų, gamybos, IT ir transporto srityse.

Užimamų pareigų lygis taip pat svarbus pasitenkinimo darbu faktorius. Mažiausiai patenkinti savo darbu yra nekvalifikuoti darbininkai, asistentai/administracijos darbuotojai, specialistai ir kvalifikuoti darbininkai. Tuo tarpu vidurinės grandies vadovai ir vyr.specialistai yra gerokai labiau patenkinti darbu.

Išaugo nepatenkintų atlyginimu darbuotojų kiekis

2023 metais gaunamu atlyginimu buvo nepatenkinti 71 proc. darbuotojų, šiemet tokių yra 77 proc. Tačiau į mažesnę pusę pasikeitė pageidaujamo atlygio lūkesčiai, pernai darbuotojai manė, kad būtų teisinga gauti 28 proc. didesnį atlygį, šiemet darbuotojai mano, kad 26 proc. didesnis atlyginimas būtų teisingas.

Kodėl neieško naujo/geresnio darbo?

Pasitenkinimas darbu mažėja, o kaip yra su geresnio darbo paieška? 27 proc. turinčių darbą respondentų yra aktyviose darbo paieškose, 57 proc. – pasyviose (yra atviri naujiems pasiūlymams, bet aktyviai darbo neieško), 16 proc. – naujo darbo neieško.

Dažniausiai naujo darbo neieško dėl šių priežasčių:

  1. Patinka dabartinis darbas
  2. Nemano, kad ras geresnį
  3. Amžius trukdo susirasti darbą
  4. Bijo darbo paieškos metu prarasti esamą darbą
  5. Neturi darbo rinkoje paklausių įgūdžių ar patirties.

Palyginimui, aktyviose darbo paieškose yra 79 proc. darbo neturinčių respondentų (2023 m. -69 proc.), 18 proc. – darbo ieško pasyviai (pernai – 22 proc.), o 3 proc. – neieško darbo. 2023 metais darbo neieškojo 9 proc. darbo neturinčiųjų.

Jie darbo nieško nes mano, kad dabar netinkamas laikas ieškoti darbo. Darbą susirasti taip pat trukdo amžius, darbo rinkoje paklausių įgūdžių ir patirties stoka, turimos santaupos bei gaunamos pašalpos.

CV-Online „Pasitenkinimo darbu ir atlyginimu“ apklausa vykdyta internetu 2024 sausio – vasario mėn. Apklausoje dalyvavo 1372 respondentai iš visos Lietuvos.

Geresnio darbo pasiūlymai

Dalintis su kitais