7 pagrindiniai veiksniai, padedantys mažinti lyčių nelygybę

moterims

Šiuo metu daug diskutuojama ar moterų atlyginimai ir vyrų yra vienodi. Šis reiškinys yra gana sudėtingas, ir „Paylab“ (Lietuvoje – www.manoalga.lt) sutelkė dėmesį į 7 sritis, kurios padeda gerokai sumažinti atlyginimų skirtumus.

„Paylab“ patarimas moterims – geriausias kovos su netenkinančiu atlyginimu ginklas yra reguliarus atlyginimų stebėjimas einant tas pačias pareigas ir atkaklios derybos dėl atlyginimo.

1. Išsilavinimo ir profesijos pasirinkimas atsižvelgiant į rinkos poreikius

Su profesija ir išsilavinimu susiję sprendimai yra pagrindinės išankstinės sąlygos, nulemiančios būsimas moterų karjeras, t. y. būsimą atlyginimą. Moterys dažniausiai renkasi netechninius mokslus. Sprendimui didelę įtaką turi moterų visuomenės suvokimas, taip pat atsižvelgiama į sritis, kuriose dirba didžioji dalis kitų moterų. Moterys tradiciškai dirba tam tikrose srityse, ypač pirmojo kontakto, kur reikia empatijos, pavyzdžiui, aptarnauja klientus ir jiems padeda, dirba seselėmis, mokytojomis, socialinėmis darbuotojomis ir pan. Deja, šios specialybės yra mažiau apmokamos ir dėl to moterų atlyginimai yra statistiškai žemesni.

Ateities darbo rinkoje moterims reikia nuolat priminti, kad sutelktų dėmesį į kitas, galbūt moterims nebūdingas profesijas, kuriose šiuo metu dominuoja vyrai, tačiau nereikia fizinės jėgos. Šios sritys yra mokslas, tyrimai ir technologijos. Būtina šviesti jaunas mokines prieš joms pasirenkant studijų kryptį.

 2. Moterų atlyginimai didėja įgavus skaitmeninių įgūdžių

Vyrai labiau orientuojasi į technologijų ir IT inovacijas. Skaitmeninis raštingumas, kompiuterinių programų, paslaugų ir el. priemonių išmanymas šiuo metu yra lemiamas veiksnys darbo rinkoje, be to, šis sektorius pasižymi didžiausiais atlyginimais. Vis dar nedaug technologijų ir IT srityje dirbančių moterų.

Geresni IT įgūdžiai taip pat yra būdas padidinti savo patrauklumą darbdaviams, ieškantiems naujų darbuotojų rinkodaros, administravimo, žmogiškųjų išteklių, ekonomikos ir kitose srityse. Internete pilna mokymų programų, kurios galėtų padėti pagerinti jūsų žinias. Moterų darbas IT srityje populiarinamas vykdant įvairias socialines iniciatyvas, pavyzdžiui, „Women in Tech“. „Paylab“ duomenimis, didžioji dalis IT srityje dirbančių moterų eina IT testuotojų ir IT analitikių pareigas.

 3. Moterų lyderystė motyvuoja ir stiprina įvairovę

Visuomenės požiūris į moteris labiausiai paremtas tuo, kiek moterų dirba valstybės pareigūnėmis parlamente ir užima kitus svarbius postus įstatymų leidžiamojoje ir vykdomojoje valdžiose. Tokiu būdu moterys mato sektinus pavyzdžius, kurie jas motyvuoja ir drąsina. Neretai moterys pasižymi kitokiu požiūriu į tam tikrus dalykus, užtikrindamos požiūrių ir nuomonių gausą. Moterų lyderystė yra vienas iš Pasaulio ekonomikos forumo kriterijų skiriant įvertinimą šalims tarptautinėje lyčių nelygybės ataskaitoje.

Aukščiausias vadovaujamąsias pareigas eina labai nedaug moterų. Viena vertus, privalomosios darbuotojų kvotos yra stipriai kritikuojamos, kita vertus, kelių tyrimų rezultatai rodo teigiamą lyčių įvairovės poveikį vadybai, kurį galima išmatuoti nagrinėjant pagerėjusius ekonominius įmonės rezultatus.

Vienas iš šalies brandos rodiklių yra moterų verslininkių, pasiryžusių pradėti verslą, skaičius. Ir vėl, palyginti su vyrais, moterų šioje srityje yra mažuma. Daugeliui įmonių tebevadovauja vyrai. Įmonėse yra daugiau vadovų vyrų nei moterų. Moterų skaičius įmonės vadovybėje daug ką pasako apie įmonės brandą ir jos kultūros atvirumą. Daugelis šiuolaikinių darbdavių pradėjo rimtai žiūrėti į šį rodiklį ir lyčių įvairovę.

4. Skaidri įmonių komunikacija apie atlyginimus

Šiuo metu įmonės labai stengiasi sustiprinti savo, kaip darbdavio, įvaizdį. Jos nori tapti patraukliais darbdaviais moterims ir vyrams. Jos stengiasi padaryti atlyginimus skaidresnius ir sąžiningesnius. Tačiau tik nedaugelis įmonių tai daro savo noru.

Vokietija, Islandija, Austrija, Švedija, Suomija ir Prancūzija priėmė skirtingus pranešimo įstatymus, pagal kuriuos įmonės verčiamos mažinti lyčių nelygybę. Praėjusiais metais kilęs skandalas dėl nevienodų atlyginimų BBC paskatino šį procesą Didžiojoje Britanijoje. Vadovaujantis įstatymais, iki 2018 m. balandžio mėnesio visos įmonės, turinčios daugiau nei 250 darbuotojų, t. y. apie 9000 įmonių ir 15 mln. darbuotojų, turi skelbti vyrų ir moterų atlyginimų bei priedų skirtumus. Jos turi skelbti šią informaciją savo interneto svetainėse ir klientų bei tiekėjų interneto svetainėse, todėl ši informacija daro tiesioginę įtaką visuomenės nuomonei apie įmonę. Kelios įmonės prisipažino, kad niekada nebūtų kreipusios dėmesį į lyčių nelygybę, jei ne įstatymai.

 5. Moterų atlyginimai ir užimtumo didinimas

Lyčių nelygybė ypač priklauso nuo užimtumo. Kitaip tariant, kokias sąlygas individualios šalys siūlo moterims, siekdamos motyvuoti jas dirbti. Darbo rinkoje dirbančių vyrų procentas vis dar yra didesnis už dirbančių moterų. Šis skirtumas po truputį mažėja dėl šiuolaikiško gyvenimo būdo, gerėjančių darbo sąlygų ir moterų emancipacijos.

Europos Sąjungos statistiniai duomenys rodo, kad šis atotrūkis yra nevienodas skirtingose šalyse. Atotrūkis yra mažiausias Šiaurės Europos šalyse, tokiose kaip Suomija, Norvegija ir Švedija, taip pat Balkanų šalyse, kur dirba beveik toks pat procentas vyrų ir moterų. Kita vertus, Vidurio Europos šalyse moterų užimtumas ilguoju laikotarpiu nekito, o atotrūkis yra didesnis. Taip atsitiko dėl to, kad trūksta darbų, kuriuos darbuotojai galėtų dirbti pagal lankstų darbo grafiką.

 6. Darbas ne visu etatu kaip bilietas į darbo rinką

Mamoms, norinčioms suderinti darbą ir šeimą, darbas ne visu etatu neretai yra vienintelė galimybė dirbti. Nors Nyderlanduose net 74 % visų dirbančių moterų dirba ne visu etatu, 28 ES valstybių vidurkis siekia maždaug trečdalį Nyderlandų procento. Vokietijoje, Austrijoje, Belgijoje ir Didžiojoje Britanijoje siūlomos gana geros sąlygos moterims. Šiose šalyse beveik pusė moterų dirba ne visu etatu. Kita vertus, buvusios Rytų bloko šalys gerokai atsilieka, nes jose ne visu etatu dirba tik dešimtadalis moterų. Lanksčios darbo valandos padeda moterims likti darbo rinkoje ir pasiekti finansinę nepriklausomybę. Reikia pridurti, kad labai nedaug moterų, dirbančių ne visu etatu, gali kopti karjeros laiptais ir gauti gerą atlyginimą. Laipsniškas perėjimas prie darbo visu etatu gerina jų karjeros ir atlyginimo augimo galimybes.

7. Didesnis tėvų vaidmuo rūpinantis vaikais

Moterys ne tik gimdo ir augina vaikus, bet ir rūpinasi šeima bei buitimi. Todėl nieko keisto, kad kai kurios moterys mielai padaro ilgą pertrauką karjeroje. Tačiau tai turi neigiamą įtaką jų atlyginimui. Paprastai kalbant, kol moteris augina vaiką ir rūpinasi buitimi, tas pačias pareigas einantis vyras kopia karjeros laiptais ir jo atlyginimas didėja. Moteriai grįžus į darbą, vyras ją bus gerokai aplenkęs gaunamo atlyginimo dydžiu. Tai galioja ir vaikų neturinčioms moterims. Šiuo metu daug diskutuojama, kad vaikų susilaukusios moterys neturėtų atsidurti nepalankioje padėtyje. Rūpinimasis buitimi vis dar laikomas neapmokamu darbu, todėl daugelis šalių padėjo priiminėti įstatymus, stengdamosi motyvuoti tėvus labiau rūpintis šeima, kad moterys lengviau grįžtų į darbą ir mažėtų lyčių nelygybė.

Dalintis su kitais

Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *