Kas antras kandidatas pokalbio dėl darbo metu sulaukia asmeninio pobūdžio klausimų

Nepaisant teisės aktų, kurie draudžia diskriminaciją, daugelis ieškančiųjų darbo dar patiria nelygybės apraiškas, kurios gali turėti rimtų pasekmių jų karjerai ir gyvenimo kokybei.

Darbo skelbimų portalas – CV-Online atliko apklausą, kurios metu siekė išsiaiškinti ieškančiųjų darbo diskriminavimo lyties ir amžiaus pagrindu paplitimo mastą.

Lygių galimybių įstatymas įpareigoja darbdavius įdarbinimo procese vadovautis vienodais profesiniais kriterijais, nepriklausomai nuo kandidatų amžiaus, lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų ir kt., tačiau kyla klausimų, ar ši asmeninė informacija tikrai necirkuliuoja darbuotojų atrankos procese ir kiek tokios informacijos pateikimas darbdaviui gali apriboti kandidato galimybes gauti darbą.

Dauguma ieškančiųjų darbo gyvenimo aprašyme nurodo savo amžių arba gimimo datą

Apklausos duomenimis, 85 procentai respondentų – ieškančiųjų darbo savo gyvenimo aprašyme yra nurodę savo amžių arba gimimo datą. 50+ amžiaus grupės respondentai rečiau nei kiti savo gyvenimo aprašyme nurodo savo amžių. Dažiausiai CV savo amžių nurodo jaunesni (iki 30 metų amžiaus) ieškantieji darbo. Neretai kandidatai savo gimimo datą ar amžių į CV įrašo todėl, kad to reikalauja jų pasirinktas CV šablonas.

Beveik pusė savo amžiaus ar gimimo datos CV nenurodžiusių kandidatų, pokalbio dėl darbo metu iš darbdavio sulaukė klausimo apie amžių. Rečiausiai amžiaus įmonės teiravosi 31-50 amžiaus grupės kandidatų.

Amžius neturėtų būti svarbus faktorius vertinant žmogaus kompetenciją ir gebėjimus, tačiau pastebima, kad vyresnio amžiaus žmonės yra ignoruojami arba atmetami, dėl prielaidų, kad jie nebus tokie produktyvūs ar prisitaikantys prie naujovių.

Tyrimo duomenimis, savo amžių, kaip pagrindinę priežastį, kodėl negavo darbo nurodė 18 % apklausos dalyvių. Nepaisant to, kad amžių kaip kliūtį gauti norimą darbą dažniausiai nurodė vyresnio (50 +) amžiaus ieškantieji darbo (64 %), šią priežastį neretai minėjo ir gerokai jaunesni darbuotojai. Tai rodo, kad darbdaviai ieško patirties, bet iki tam tikros ribos.

Pokalbio dėl darbo metu darbdaviai užduoda neleistinus asmeninio pobūdžio klausimus

46 % apklausos dalyvių savo gyvenimo aprašyme yra nurodę šeiminę padėtį, 39 % – turimų vaikų kiekį ir jų amžių, o net 44 % pretendentų pokalbio dėl darbo metu sulaukė klausimų apie šeiminę padėtį bei šeimos planus.

Iki 30 metų amžiaus respondentai dažniausiai sulaukia klausimų apie amžių ir šeiminę padėtį bei planus, 31-50 metų amžiaus grupė – apie šeiminę padėtį ir vaikus, o vyresni nei 50 metų – apie amžių. Kalbant apibendrintai, jaunesni ieškantieji darbo yra kamantinėjami apie ateities planus, patyrusieji apie dabartinę situaciją, o vyresnieji – apie praeitį.

Dažniausiai įmonės kandidatų teiraudavosi apie jų amžių, rečiausiai apie šeimos dydžio planus. Klausimo apie turimų ir planuojamų vaikų kiekį gerokai dažniau sulaukdavo moterys nei vyrai. Beje, net kai darbdaviai neužduodavo asmeninių klausimų, ieškantieji darbo patys pasisakydavo, kiek jiems metų, kokia jų šeiminė padėtis, turimų vaikų kiekis bei planai. Taigi, kandidatai linkę paatvirauti ir dalintis su darbu nesusijusia informacija.

– Nors kandidato amžius, lytis, šeiminė padėtis, turimų vaikų kiekis ar planai jų (ne)turėti nesusiję su darbuotojo profesionalumu ir pagal šią informaciją neturėtų būti vertinamas būsimo darbuotojo tinkamumas konkrečiai pozicijai, tačiau apklausa parodė, kad kandidatai atvirai dalinasi pertekline asmenine informacija, o darbdaviai nesibodi to teirautis darbuotojo atrankos proceso metu, – pastebi CV-Online marketingo vadovė Rita Karavaitienė.

Iš gyvenimo aprašymo pašalinus informaciją apie amžių, šeiminę padėtį ir kitą asmeninę informaciją darbdaviai kandidatus vertintų tik pagal jų gebėjimus, kvalifikaciją ir patirtį. Tai padėtų užtikrinti objektyvų vertinimą.

Priežastys, kodėl kandidatai negauna darbo

Paprašėme ieškančiųjų darbo įvertinti, kokią dalį reikalavimų jie atitiko, kai kandidatavo į juos dominančias pozicijas.

Labiausiai savimi pasitikintys – 31-50 amžiaus grupės kandidatai, 89 % jų mano, kad atitiko nuo pusės iki visų darbo skelbime nurodytų reikalavimų. Vos keliais procentais mažiau (86 %) taip save vertinančių buvo 50 + amžiaus grupėje.

Darbą pastarosios paieškos metu pavyko gauti 34 % kandidatų, o darbo negavusieji įvardino šias pagrindines priežastis:

  1. Trukdo mano amžius (dažniausiai tai minėjo 50+ amžiaus grupė)
  2. Srityje, kurioje ieškau darbo, yra itin didelė konkurencija tarp kandidatų
  3. Man netiko darbdavio siūlomas atlygis / atlygio krepšelis (dažniausiai tai nurodė 31-50 amžiaus grupės respondentai)
  4. Neatitinku visų darbo pasiūlymo reikalavimų (nurodė iki 30 metų amžiaus kandidatai)
  5. Mano CV nesulaukia darbdavių dėmesio
  6. Man trūksta reikalingų įgūdžių ir patirties (iki 30 metų kandidatai)

Kandidatai darbdaviui suteikia daug asmeninės informacijos apie šeiminę padėtį, vaikus, kitus asmeninius planus, bet jie nemano, kad būtent dėl to negauna darbo, pvz. 4 % respondentų mano, kad gauti darbą sutrukdė jų šeiminė padėtis ir planai, 2 % – mano, kad darbo negavo dėl lyties.

Didžiosios daugumos respondentų nuomone, darbo jiems nepavyksta gauti dėl kvalifikacinio pobūdžio, pvz. tam tikrų įgūdžių ar patirties trūkumo, didelės konkurencijos, priežasčių. Taip pat ir pačio kandidato lūkesčiai turi įtakos įsidarbinimui, pvz. kandidatui netinka darbdavio siūlomos darbo sąlygos, atlygis ir pan.

Nepaisant to, kad asmeninės informacijos suteikimo darbdaviui kandidatai nevertina kaip reikšmingą įtaką įsidarbinimui turinčio veiksnio, tačiau visuomet yra tikimybė, kad darbdavys gali ją neteisingai interpretuoti ir priimti diskriminuojančius sprendimus. Yra rizika, kad darbdavys kandidatą vertins ne pagal objektyvius, bet subjektyvius kriterijus ir neteisingas prielaidas.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos informacija darbuotojų atrankos procesui

Asmeninė informacija, kuri kandidatui gali suteikti pranašumą

Jei lytis, amžius, šeiminė padėtis ir kita panaši asmeninė informacija yra diskriminuojanti ir ji neturėtų figūruoti darbuotojų atrankos procese, yra ir kita asmeninė informacija, kuri kandidatui gali suteikti pranašumą:

  1. Su darbu susijusi asmeninė informacija, pvz. kai kandidatas pristato ankstesnę patirtį, kuri yra tiesiogiai susijusi su siūlomu darbu, tai gali parodyti, kad potencialus darbuotojas turi reikiamų žinių ir įgūdžių.
  2. Specifiniai įgūdžiai ar savybės, pvz., jei kandidatas gerai pažįsta įvairias kultūras ir moka rečiau Lietuvoje sutinkamas užsienio kalbas, tai įmonė gali vertinti kaip pranašumą, ypač kai organizacija yra tarptautinė ar dirba su skirtingų kultūrų atstovais.
  3. Asmeninės savybės ir vertybės: kandidato vertybės ar požiūris gali parodyti, kad kandidatas atitinka organizacijos vertybes ar darbo kultūrą.
  4. Kandidato tinkamumas įmonės kultūrai, pvz. hobis, pomėgiai ar laisvalaikis gali parodyti, kad kandidatas turi bendrų su įmone interesų ir puikiai pritaps prie kolektyvo.

CV-Online „Ieškančiųjų darbo diskriminavimo lyties ir amžiaus pagrindu paplitimo“ apklausa vykdyta internetu 2023 kovo 27d.- gegužės 14d.. Apklausoje dalyvavo 1004 respondentai iš visos Lietuvos.

Dalintis su kitais