Kandidatų paieška ir lygios galimybės

kandidatų paieška

Skelbti apie siūlomą darbą yra neprivaloma, tačiau darbo skelbimas yra vienas geriausių būdų pasiekti kuo platesnį kandidatų ratą.

Jeigu darbdavys pasirenka ieškoti darbuotojo skelbimo pagalba, jis privalo vengti diskriminacinio skelbimo teksto. Diskriminacinius skelbimus draudžia Lygių galimybių įstatymas bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas.

Koks darbo skelbimas yra diskriminacinis?

Diskriminacinis darbo skelbimas yra toks skelbimas, kuriame nurodoma informacija, suteikianti pirmenybę asmeniui įsidarbinti (pavyzdžiui, nurodoma konkrečios lyties, amžiaus ir kitų tapatybės bruožų reikalavimai). Toks skelbimas apriboja asmenų, kurie neatitinka išvardintų bruožų, galimybes pretenduoti į darbo vietą.

Skelbimas nebus laikomas diskriminaciniu tik tais atvejais, kai įstatymų saugomas žmogaus tapatybės bruožas yra esminis reikalavimas darbui atlikti (pavyzdžiui, ieškoma konkretaus amžiaus ir lyties asmuo aktoriaus darbui), arba kai siūlomas darbas, kuriam būtina turėti Lietuvos pilietybę. 

Kaip išvengti diskriminacinių darbo skelbimų?

  • Rengdami darbo skelbimą, remkitės objektyviais ir neutraliais profesiniais kriterijais.
  • Į reikalavimų sąrašą įtraukite tik iš tikrųjų būtinas šiam darbui atlikti dalykines savybes ir įgūdžius.
  • Niekada nenurodykite, jog ieškote konkrečios lyties, amžiaus, tautybės ar kitą įstatymų saugomą tapatybės bruožą turinčio darbuotojo.
  • Naudokite lyties atžvilgiu neutralią kalbą, pavyzdžiui, kad ieškote administratoriaus (-ės), pardavėjo (-os), vadovo (-ės).
  • Niekada nenurodykite, jog tam tikros lyties, amžiaus, tautybės ar kt. kandidatai yra nepageidaujami.
  • Venkite perteklinių, su darbo funkcijomis nesusijusių reikalavimų, kurie galėtų užkirsti kelią daliai kandidatų, pavyzdžiui, reikalavimo turėti nuosavą automobilį. Toks reikalavimas būtų tiesioginė diskriminacija dėl socialinės padėties.
  • Venkite naudoti žodžius, kurie gali rodyti ketinimą diskriminuoti, pavyzdžiui, jog ieškote „guvaus“, „veržlaus“, „jaunatviško“ darbuotojo ir pan.
  • Venkite aprašymų, kurie galėtų atbaidyti kai kuriuos kandidatus nuo paraiškos teikimo, pavyzdžiui, „siūlome darbą jauname ir dinamiškame kolektyve“. Toks darbo skelbimas gali būti nepalankus vyresnio amžiaus kandidatams.
  • Darbo skelbime galite nurodyti, jog esate lygias galimybes užtikrinantis darbdavys ir laukiate paraiškų iš visų kvalifikuotų kandidatų. [1]

Kada darbo skelbimas, nurodant įstatymų saugomą asmens tapatybės bruožą, nebus diskriminacinis?

Darbo skelbimas, nurodantis ieškomo darbuotojo lytį, amžių, rasę, tautybę ar kt., nebus laikomas diskriminaciniu tik tuo atveju, kai šis asmens tapatybės bruožas yra būtinas ir esminis siūlomam darbui atlikti.

Pavyzdžiui, darbdavys ieško tam tikro amžiaus, lyties arba etninės kilmės modelių reklamai, aktoriaus darbui ir pan. Taip pat tais atvejais, kai ieškoma darbuotojo darbui religinėje bendrijoje ar organizacijoje.

[1] Daugiau gerųjų praktikų – Equality and Human Rights Commission, „What equality law means for you as an employer: when you recruit someone to work for you“, 1 April 2014

Tekstas parengtas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos – http://www.lygybesplanai.lt/.

Dalintis su kitais