Darbo vertinimas

darbo vertinimas

Darbo vertinimas turi būti atliekamas naudojant vienodus, objektyvius, su darbo funkcijomis tiesiogiai susijusius vertinimo kriterijus. Taip sumažinsite tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos tikimybę.

Kaip gali pasireikšti diskriminacija vertinant darbą?

 • Darbuotojui taikomi aukštesni standartai nei kitiems tokį patį darbą dirbantiems darbuotojams dėl jo lyties ar kito įstatymų saugomo asmens tapatybės bruožo.
 • Darbuotojas įvertinamas prasčiau, nes nepasiekė ketvirčio rezultatų, nors tą ketvirtį turėjo papildomas atostogas dėl negalią turinčio šeimos nario globos.
 • Darbas vertinamas subjektyviais kriterijais, palankesniais kuriai nors vienai darbuotojų grupei, turinčiai įstatymų saugomą tapatybės bruožą.

Kaip išvengti diskriminacijos vertinant darbą?

Darbo kodeksas nereikalauja turėti formalių darbo vertinimo procedūrų, nebent darbo vertinimas yra tiesiogiai susijęs su priedų ir premijų skyrimu.

Daugiau nei dvidešimt darbuotojų samdantis darbdavys organizacijos atlyginimų sistemoje turi nurodyti priedų ir premijų skyrimo pagrindus ir tvarką. Ši tvarka negali tiesiogiai ar netiesiogiai diskriminuoti darbuotojų.

Darbas gali būti vertinamas ir be formalių procedūrų, pavyzdžiui, realiu, darbo laiku išsakomomis pastabomis bei paskatinimu.

Bet kokiu atveju, vertinant darbą, visada vadovaukitės objektyviais kriterijais ir venkite užuominų apie vertinamo darbuotojo lytį, amžių, tautybę ar kitą įstatymų saugomą tapatybės bruožą.

Patarimai

 • Nustatykite aiškius, konkrečius ir objektyvius darbo vertinimo kriterijus, pavyzdžiui:
  1. darbui reikalingos žinios
  2. komunikacija;
  3. produktyvumas;
  4. patikimumas;
  5. klientų pasitenkinimas;
  6. greita reakcija į pokyčius;
  7. organizacijos politikos ir vertybių laikymasis;
  8. kiekybiniai rezultatai (jei aktualu).
  • Prieš darbuotojui pradedant dirbti, informuokite, kokie yra jūsų lūkesčiai šiai pozicijai ir kokiais kriterijais remiantis vertinsite jo darbą.
  • Atliekant vertinimą, vadovaukitės tais pačiais kriterijais ir venkite su darbu bei dalykinėmis darbuotojo savybėmis nesusijusių pastabų.

Tekstas parengtas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, DAUGIAU SKAITYKITE – http://www.lygybesplanai.lt/.

Dalintis su kitais